Annulatieverzekering

Geschreven op 17 August 2011, in Verzekeringen

Een annulatieverzekering is onmisbaar wanneer je op reis vertrekt. Het biedt je financiële bescherming bij onvoorziene omstandigheden, waardoor je misschien niet op reis kan vertrekken, of je vervroegd moet terugkeren.

Je kan bij de verzekeraars opteren voor diverse formules. Misschien wil je enkel een annulatieverzekering afsluiten voor één specifieke reis, de zogenaamde tijdelijke verzekering. Of misschien reis je verscheidene keren per jaar en dan is een jaarformule misschien financieel interessanter.

Wat wordt er mogelijk gedekt door de annulatieverzekering?

 • Overlijden, ernstige ziekte, ernstig lichamelijk letsel, onverwachte operatie
 • (Economisch) ontslag, intrekken van verlof door werkgever, nieuwe arbeidsovereenkomst
 • Tweede zit (herexamens)
 • Zware materiële schade aan je woning (waarbij de aanwezigheid van de eigenaar is vereist)
 • Echtelijke of feitelijke scheiding
 • Vertraging bij het inchecken door ongeluk of pech met de wagen
 • Verdwijning of kidnapping van een minderjarig kind
 • Weigering visum
 • Oproep tot assisenjury

De bagage is gedekt voor een vooraf bepaald bedrag (door de verzekeringsmaatschappij). Je kan, indien dit nodig zou zijn, nog voor een extra bedrag bijverzekeren. Dit kan bijvoorbeeld zijn wanneer je dure uitrusting meeneemt op vakantie.

Hospitalisatieverzekering luxe of niet

Geschreven op 16 August 2011, in Verzekeringen

Als Belg ben je verplicht om je bij een ziekenfonds aan te sluiten. Zo krijg je terugbetaling van geneesmiddelen en medische prestaties bij de dokter. Ook kan je bij datzelfde ziekenfonds betalen voor aanvullende diensten. Zo krijg je een premie en cadeaus bij de geboorte van je kind, krijg je terugbetaling van een bril, kan je beroep doen op een thuisoppas voor je kind, … en heb je nog tal van andere voordelen.

De centen die je terug krijgt zijn echter maar een deel van het bedrag dat je zelf moet uitgeven aan medische kosten. Daarom is het interessant en zeker geen luxe om aanvullend een hospitalisatieverzekering te nemen voor het geval je ooit eens in het ziekenhuis of de dagkliniek belandt. Ziekenhuiskosten zijn immers duur en je voorziet ze niet in je budget.

Bijna 30% van de Belgen heeft moeilijkheden om medische kosten te betalen. Sommige mensen stellen zelfs een behandeling uit en moeten hiervoor sparen. Anderen zetten dan weer een lopende behandeling stop omdat ze het financieel niet aankunnen. En dit terwijl België één van de beste systemen heeft qua sociale zekerheid.

Om financiële moeilijkheden te voorkomen laat je je dus best aansluiten bij een goede hospitalisatieverzekering. Dit kan bij een privé-verzekeringsmaatschappij, maar ook de ziekenfondsen bieden verschillende mogelijkheden. Zeker als vrouw is dit een must. Een bevalling kost algauw meer dan 1000 euro. Net dan heb je de centen meer dan nodig.

Verzekering gewaarborgd wonen biedt bescherming bij ontslag

Geschreven op 24 October 2009, in Lening en krediet

Sinds 1 april 2009 kan je beroep doen op de vernieuwde verzekering gewaarborgd wonen. Deze gratis verzekering biedt dekking voor wie zijn hypothecaire lening niet kan afbetalen.

Deze verzekering bestond al langer, maar werd in augustus 2008 stopgezet wegens gebrek aan succes. De oude verzekering had zo’n 4.500 aanvragen per jaar, of zo’n 87 per week. De vernieuwde verzekering gewaarborgd wonen heeft ondertussen al zo’n 5.500 aanvragen ingediend gekregen, wat neerkomt op zo’n 300 per week.

Het nieuwe stelsel heeft dus een verdrievoudiging met zich meegebracht.

De verzekering geldt voor een periode van 10 jaar. Wordt u in die periode ontslagen of arbeidsongeschikt, dan kan u na een wachttijd van 3 maanden een tegemoetkoming krijgen.

De tegemoetkoming kan slechts gelden voor 18 opeenvolgende maanden. Daarna moet je opnieuw werk vinden voor een periode van minstens 3 maanden. Daarna kan je maximum opnieuw 18 maanden beroep doen op de verzekering.
De verzekering telt ook voor kortere periodes van tegemoetkoming.

Financiële tegemoetkoming

Hoe groot de tegemoetkoming is, hangt af van:

 • het werkelijk geleden inkomensverlies
 • de maandelijkse aflossing en de duur van de periode waarin u een beroep doet op de verzekering.

Enkele cijfers

 • Het eerste jaar is de tegemoetkoming beperkt tot 70 procent van het afbetalingsbedrag, met een grensbedrag van 500 euro.
 • Het tweede jaar ontvang je nog 56 procent, met een limiet van 400 euro.
 • Het derde jaar ontvang je 42 procent met een limiet van 300 euro.