Woonbonus

Geschreven op 3 August 2008, in Belastingen

Sinds het inkomstenjaar 2005 heeft de fiscus een aantal aftrekregels herzien voor gezinnen met een gemiddeld inkomen die een eerste woning aankopen. Met die regels wordt het mogelijk een stuk van de rentekosten te recupereren via de fiscale aftrek.

Onder het fiscale systeem van de woonbonus is er één enkele aftrek per belastingsplichtige. Dus één bedrag voor zowel de betaalde intresten, de kapitaalaflossingen en de premies van de schuldsaldoverzekering.

Voor het aanslagjaar 2007 kon maximum 1.920 euro aan intresten, kapitaalaflossingen en eventueel betaalde premies ingeven. De eerste 10 jaar wordt de basisaftrek verhoogd met 650 euro per persoon.


Als er drie of meer kinderen ten laste op 1 januari van het jaar volgend op dat waarin je de lening aanging, dan krijg je een bijkomende verhoging van 70 euro. Deze bijkomende aftrek zal niet toegepast worden indien het gezin eigenaar is geworden van een tweede woning voor 31 december van het inkomstenjaar.

Comments are closed.