Voorwaarden woonbonus

Geschreven op 9 August 2008, in Belastingen

Om aanspraak te kunnen doen op het fiscale systeem van de woonbonus moet je aan een 5-tal voorwaarden voldoen.

 1. Datum van de lening

  De woonbonus kan slechts aangewend worden voor leningen die aangegaan zijn na 1 januari 2005. Gaat het om een herfinanciering van een krediet van voor 1 januari 2005, dan blijft het oude systeem van toepassing.

 2. Kenmerken van het krediet

  De lening moet aangegaan zijn bij een kredietvertrekker binnen de Europees Economische ruimte en door een hypothecaire inschrijving gewaarborgd zijn. Het krediet moet ook een minimumlooptijd hebben van 10 jaar.

 3. Doel van de lening

  De lening moet dienen voor de aankoop, de bouw, de volledige of gedeeltelijke vernieuwing of het behouden van de enige en eigen woning, of voor het betalen van de successierechten erop.
  Een lening genomen voor het kopen van bouwgrond komt niet in aanmerking, tenzij u de gebouwde woning betrekt op het einde van het tweede jaar volgt op het nemen van de lening.

 4. Eigen woning

  De woning die je aangekocht hebt moet je bewonen op het einde van het jaar waarop u de lening hebt afgesloten.
  Uitgezonderd als je het huis niet kan bewonen wegens:

  • Contractuele bepalingen
  • Wettelijke bepalingen
  • Beroeps- of sociale redenen
  • De stand van de bouwwerkzaamheden

  Hou er wel rekening mee dat deze uitzonderingen beperkt zijn in tijd. Je moet het huis bewonen op het tweede jaar volgend op het jaar van afsluiten van de lening. Zoniet verliest u onheroepelijk de woonbonus.

 5. Enige woning

  Je maakt ook alleen kans op de woonbonus als de woning je enige woning is. De fiscus kijkt naar de toestand op 31 december van het jaar waarop je de lening afsloot.
  Als je toch een huis hebt die je aanbiedt op de vastgoedmarkt, dan moet het huis verkocht zijn voor 31 december van het jaar van de afsluiting van het woonkrediet.


Voldoe je aan al deze voorwaarden, dan kan je genieten van het fiscale systeem van de woonbonus.

Woonbonus

Geschreven op 3 August 2008, in Belastingen

Sinds het inkomstenjaar 2005 heeft de fiscus een aantal aftrekregels herzien voor gezinnen met een gemiddeld inkomen die een eerste woning aankopen. Met die regels wordt het mogelijk een stuk van de rentekosten te recupereren via de fiscale aftrek.

Onder het fiscale systeem van de woonbonus is er één enkele aftrek per belastingsplichtige. Dus één bedrag voor zowel de betaalde intresten, de kapitaalaflossingen en de premies van de schuldsaldoverzekering.

Voor het aanslagjaar 2007 kon maximum 1.920 euro aan intresten, kapitaalaflossingen en eventueel betaalde premies ingeven. De eerste 10 jaar wordt de basisaftrek verhoogd met 650 euro per persoon.

Als er drie of meer kinderen ten laste op 1 januari van het jaar volgend op dat waarin je de lening aanging, dan krijg je een bijkomende verhoging van 70 euro. Deze bijkomende aftrek zal niet toegepast worden indien het gezin eigenaar is geworden van een tweede woning voor 31 december van het inkomstenjaar.