Het klassieke woonkrediet

Geschreven op 26 July 2009, in Woonkrediet

Er bestaan verschillende kredietformules om een woning te financieren. Als je de woning of bouwgrond wil aankopen voor privégebruik, of je een bestaande woning wil verbouwen, dan zal je in vele gevallen beroep doen op een bank om dat geld te ontlenen.

In de meeste gevallen is dan het klassieke woonkrediet, of een hypothecair krediet de meest aangewezen formule. Het woonkrediet is veel meer dan een gewone lening. Het is namelijk een kredietopening die gewaarborgd wordt door een hypotheek op een onroerend goed. Hierdoor kan je genieten van een gunstiger tarief, aangezien de bank garanties heeft met betrekking tot het ontleende bedrag.

Het woonkrediet biedt dus een lagere rentevoet dan een kredietformule zonder waarborg. De regels voor deze kredietvorm zijn echter wettelijk vastgelegd. Als je wil geniet van het voordelige tarief van het woonkrediet, dan ben je verplicht een onroerend goed in waarborg te geven.

Hoeveel je kan lenen en aan welk tarief, hangt in de meeste gevallen dus ook af van de geschatte waarde van uw woning.

Het onroerend goed dat je in hypotheek kan geven, kan zowel een perceel grond, als een bestaande woning zijn.

Voorwaarden:

  • Het onroerend goed moet in België of in het Groothertogdom Luxemburg gelegen zijn;
  • Het moet in volle eigendom toebehoren aan de personen die het goed in hypotheek geven.


Als je de terugbetalingen van het woonkrediet niet nakomt, dan heeft de bank het recht het onroerend goed te verkopen.

Woonkrediet of hypothecair krediet

Geschreven op 13 February 2008, in Woonkrediet

Bij de aankoop van een huis moet de modale Belg meestal beroep doen op een lening bij de bank. Maar ook een nieuwbouw of een verbouwing van een woning brengen grote kosten met zich mee.

Wat is een woonkrediet?

Een Woonkrediet is in feite een lening voor een onroerend doel, aangegaan op lange termijn, gewaarborgd door een hypotheek op een onroerend goed of een onroerend voorrecht.

De bank vereist over het algemeen een hypothecaire inschrijving in eerste rang voor het totale bedrag van het woonkrediet. Dit betekent dat bij een eventuele verkoop de bank voorrang krijgt op de schuldeisers in tweede en volgende rangen. Hierdoor kan je wel van gunstige kredietvoorwaarden genieten.

Er bestaan ook kredietformules zoals het brugkrediet en de woonlening, maar die bieden een minder gunstig tarief.

Quotiteit

De quotiteit is de verhouding tussen het gevraagde bedrag en de waarde van het huis. Hoeveel geld u kunt lenen en aan welk tarief hangt dus meestal af van de geschatte waarde van uw nieuwe woning.

Looptijd van het woonkrediet

De looptijd van het krediet kan variëren van 10 tot 30 jaar en algemeen gesproken is de rente op langere termijnleningen lager. Dus hoe korter de looptijd van de lening, hoe hoger de rente. Als je zelf al over een startkapitaal beschikt, dan kan je vaak een lagere rente bekomen.

Je kan bij het afsluiten van de lening ook een vrijstelling van kapitaalaflossingen vragen. Dit houdt in dat je pas na een afgesproken periode begint met het aflossen van het kapitaal. In die periode betaal je dan enkel intresten. De terugbetaling van het geleende kapitaal wordt dan gespreid over de resterende looptijd van het krediet.

Gemiddelde looptijd woonkrediet steeg met drie jaar

Geschreven op 5 February 2008, in Woonkrediet

In de kwaliteitskrant de Tijd stond zaterdag te lezen dat de gemiddelde looptijd van een nieuw woonkrediet met 3 jaar is gestegen. Zo heeft een hypothecaire krediet die werd afgesloten bij KBC of Dexia nu een gemiddelde looptijd van 22,5 jaar. Bij AXA is het 23 jaar en bij Fortis 21 jaar.

Tot voor kort was de gemiddelde looptijd van een krediet nog vastgelegd op 20 jaar. Deze stijging in looptijd is vooral te wijten aan de hogere vastgoedprijzen en de stijging van de rente sinds 2006.

De Belg sluit almaar meer op jongere leeftijd een woonkrediet af. In 2007 was 36 procent van de woonkredietnemers jonger dan 30 jaar, in 2005 was dat nog 32 procent.