Verzekering gewaarborgd wonen biedt bescherming bij ontslag

Geschreven op 24 October 2009, in Lening en krediet

Sinds 1 april 2009 kan je beroep doen op de vernieuwde verzekering gewaarborgd wonen. Deze gratis verzekering biedt dekking voor wie zijn hypothecaire lening niet kan afbetalen.

Deze verzekering bestond al langer, maar werd in augustus 2008 stopgezet wegens gebrek aan succes. De oude verzekering had zo’n 4.500 aanvragen per jaar, of zo’n 87 per week. De vernieuwde verzekering gewaarborgd wonen heeft ondertussen al zo’n 5.500 aanvragen ingediend gekregen, wat neerkomt op zo’n 300 per week.

Het nieuwe stelsel heeft dus een verdrievoudiging met zich meegebracht.


De verzekering geldt voor een periode van 10 jaar. Wordt u in die periode ontslagen of arbeidsongeschikt, dan kan u na een wachttijd van 3 maanden een tegemoetkoming krijgen.

De tegemoetkoming kan slechts gelden voor 18 opeenvolgende maanden. Daarna moet je opnieuw werk vinden voor een periode van minstens 3 maanden. Daarna kan je maximum opnieuw 18 maanden beroep doen op de verzekering.
De verzekering telt ook voor kortere periodes van tegemoetkoming.

Financiƫle tegemoetkoming

Hoe groot de tegemoetkoming is, hangt af van:

  • het werkelijk geleden inkomensverlies
  • de maandelijkse aflossing en de duur van de periode waarin u een beroep doet op de verzekering.

Enkele cijfers

  • Het eerste jaar is de tegemoetkoming beperkt tot 70 procent van het afbetalingsbedrag, met een grensbedrag van 500 euro.
  • Het tweede jaar ontvang je nog 56 procent, met een limiet van 400 euro.
  • Het derde jaar ontvang je 42 procent met een limiet van 300 euro.

Woonkrediet of hypothecair krediet

Geschreven op 13 February 2008, in Woonkrediet

Bij de aankoop van een huis moet de modale Belg meestal beroep doen op een lening bij de bank. Maar ook een nieuwbouw of een verbouwing van een woning brengen grote kosten met zich mee.

Wat is een woonkrediet?

Een Woonkrediet is in feite een lening voor een onroerend doel, aangegaan op lange termijn, gewaarborgd door een hypotheek op een onroerend goed of een onroerend voorrecht.

De bank vereist over het algemeen een hypothecaire inschrijving in eerste rang voor het totale bedrag van het woonkrediet. Dit betekent dat bij een eventuele verkoop de bank voorrang krijgt op de schuldeisers in tweede en volgende rangen. Hierdoor kan je wel van gunstige kredietvoorwaarden genieten.

Er bestaan ook kredietformules zoals het brugkrediet en de woonlening, maar die bieden een minder gunstig tarief.

Quotiteit

De quotiteit is de verhouding tussen het gevraagde bedrag en de waarde van het huis. Hoeveel geld u kunt lenen en aan welk tarief hangt dus meestal af van de geschatte waarde van uw nieuwe woning.

Looptijd van het woonkrediet

De looptijd van het krediet kan variƫren van 10 tot 30 jaar en algemeen gesproken is de rente op langere termijnleningen lager. Dus hoe korter de looptijd van de lening, hoe hoger de rente. Als je zelf al over een startkapitaal beschikt, dan kan je vaak een lagere rente bekomen.

Je kan bij het afsluiten van de lening ook een vrijstelling van kapitaalaflossingen vragen. Dit houdt in dat je pas na een afgesproken periode begint met het aflossen van het kapitaal. In die periode betaal je dan enkel intresten. De terugbetaling van het geleende kapitaal wordt dan gespreid over de resterende looptijd van het krediet.

Gemiddelde looptijd woonkrediet steeg met drie jaar

Geschreven op 5 February 2008, in Woonkrediet

In de kwaliteitskrant de Tijd stond zaterdag te lezen dat de gemiddelde looptijd van een nieuw woonkrediet met 3 jaar is gestegen. Zo heeft een hypothecaire krediet die werd afgesloten bij KBC of Dexia nu een gemiddelde looptijd van 22,5 jaar. Bij AXA is het 23 jaar en bij Fortis 21 jaar.

Tot voor kort was de gemiddelde looptijd van een krediet nog vastgelegd op 20 jaar. Deze stijging in looptijd is vooral te wijten aan de hogere vastgoedprijzen en de stijging van de rente sinds 2006.

De Belg sluit almaar meer op jongere leeftijd een woonkrediet af. In 2007 was 36 procent van de woonkredietnemers jonger dan 30 jaar, in 2005 was dat nog 32 procent.