Verzekering gewaarborgd wonen biedt bescherming bij ontslag

Geschreven op 24 October 2009, in Lening en krediet

Sinds 1 april 2009 kan je beroep doen op de vernieuwde verzekering gewaarborgd wonen. Deze gratis verzekering biedt dekking voor wie zijn hypothecaire lening niet kan afbetalen.

Deze verzekering bestond al langer, maar werd in augustus 2008 stopgezet wegens gebrek aan succes. De oude verzekering had zo’n 4.500 aanvragen per jaar, of zo’n 87 per week. De vernieuwde verzekering gewaarborgd wonen heeft ondertussen al zo’n 5.500 aanvragen ingediend gekregen, wat neerkomt op zo’n 300 per week.

Het nieuwe stelsel heeft dus een verdrievoudiging met zich meegebracht.


De verzekering geldt voor een periode van 10 jaar. Wordt u in die periode ontslagen of arbeidsongeschikt, dan kan u na een wachttijd van 3 maanden een tegemoetkoming krijgen.

De tegemoetkoming kan slechts gelden voor 18 opeenvolgende maanden. Daarna moet je opnieuw werk vinden voor een periode van minstens 3 maanden. Daarna kan je maximum opnieuw 18 maanden beroep doen op de verzekering.
De verzekering telt ook voor kortere periodes van tegemoetkoming.

Financiƫle tegemoetkoming

Hoe groot de tegemoetkoming is, hangt af van:

 • het werkelijk geleden inkomensverlies
 • de maandelijkse aflossing en de duur van de periode waarin u een beroep doet op de verzekering.

Enkele cijfers

 • Het eerste jaar is de tegemoetkoming beperkt tot 70 procent van het afbetalingsbedrag, met een grensbedrag van 500 euro.
 • Het tweede jaar ontvang je nog 56 procent, met een limiet van 400 euro.
 • Het derde jaar ontvang je 42 procent met een limiet van 300 euro.

Voorwaarden woonbonus

Geschreven op 9 August 2008, in Belastingen

Om aanspraak te kunnen doen op het fiscale systeem van de woonbonus moet je aan een 5-tal voorwaarden voldoen.

 1. Datum van de lening

  De woonbonus kan slechts aangewend worden voor leningen die aangegaan zijn na 1 januari 2005. Gaat het om een herfinanciering van een krediet van voor 1 januari 2005, dan blijft het oude systeem van toepassing.

 2. Kenmerken van het krediet

  De lening moet aangegaan zijn bij een kredietvertrekker binnen de Europees Economische ruimte en door een hypothecaire inschrijving gewaarborgd zijn. Het krediet moet ook een minimumlooptijd hebben van 10 jaar.

 3. Doel van de lening

  De lening moet dienen voor de aankoop, de bouw, de volledige of gedeeltelijke vernieuwing of het behouden van de enige en eigen woning, of voor het betalen van de successierechten erop.
  Een lening genomen voor het kopen van bouwgrond komt niet in aanmerking, tenzij u de gebouwde woning betrekt op het einde van het tweede jaar volgt op het nemen van de lening.

 4. Eigen woning

  De woning die je aangekocht hebt moet je bewonen op het einde van het jaar waarop u de lening hebt afgesloten.
  Uitgezonderd als je het huis niet kan bewonen wegens:

  • Contractuele bepalingen
  • Wettelijke bepalingen
  • Beroeps- of sociale redenen
  • De stand van de bouwwerkzaamheden

  Hou er wel rekening mee dat deze uitzonderingen beperkt zijn in tijd. Je moet het huis bewonen op het tweede jaar volgend op het jaar van afsluiten van de lening. Zoniet verliest u onheroepelijk de woonbonus.

 5. Enige woning

  Je maakt ook alleen kans op de woonbonus als de woning je enige woning is. De fiscus kijkt naar de toestand op 31 december van het jaar waarop je de lening afsloot.
  Als je toch een huis hebt die je aanbiedt op de vastgoedmarkt, dan moet het huis verkocht zijn voor 31 december van het jaar van de afsluiting van het woonkrediet.


Voldoe je aan al deze voorwaarden, dan kan je genieten van het fiscale systeem van de woonbonus.

Krediet voor energierenovatie

Geschreven op 25 February 2008, in Lening en krediet

Aan de vooravond van Batibouw heeft Vlaams minister van Energie Hilde Crevits in samenspraak met de bouwsector een nieuw initiatief gelanceerd: het energierenovatiekrediet.

Verbouwers kunnen voortaan energiebesparende investeringen op krediet laten uitvoeren. Hoewel de kostprijs van dit soort investeringen over het algemeen wel meevalt hebben vele gezinnen toch niet het budget om de meerkost te dragen. De financiƫle drempel ligt vaak nog te hoog en daarom wil men met dit krediet die mensen een duwtje in de rug geven.

Via het krediet voor energierenovatie kan de particulier de investeringen in schijven afbetalen met het geld dat hij bespaard op de energiefactuur. De aannemer of uitvoerder van de werken wordt dan betaald via de bank.

Momenteel draait het nog om een proefproject van 6 maanden en neemt alleen nog maar de Royal Bank of Scotland deel.