Verzekering gewaarborgd wonen biedt bescherming bij ontslag

Geschreven op 24 October 2009, in Lening en krediet

Sinds 1 april 2009 kan je beroep doen op de vernieuwde verzekering gewaarborgd wonen. Deze gratis verzekering biedt dekking voor wie zijn hypothecaire lening niet kan afbetalen.

Deze verzekering bestond al langer, maar werd in augustus 2008 stopgezet wegens gebrek aan succes. De oude verzekering had zo’n 4.500 aanvragen per jaar, of zo’n 87 per week. De vernieuwde verzekering gewaarborgd wonen heeft ondertussen al zo’n 5.500 aanvragen ingediend gekregen, wat neerkomt op zo’n 300 per week.

Het nieuwe stelsel heeft dus een verdrievoudiging met zich meegebracht.


De verzekering geldt voor een periode van 10 jaar. Wordt u in die periode ontslagen of arbeidsongeschikt, dan kan u na een wachttijd van 3 maanden een tegemoetkoming krijgen.

De tegemoetkoming kan slechts gelden voor 18 opeenvolgende maanden. Daarna moet je opnieuw werk vinden voor een periode van minstens 3 maanden. Daarna kan je maximum opnieuw 18 maanden beroep doen op de verzekering.
De verzekering telt ook voor kortere periodes van tegemoetkoming.

Financiƫle tegemoetkoming

Hoe groot de tegemoetkoming is, hangt af van:

  • het werkelijk geleden inkomensverlies
  • de maandelijkse aflossing en de duur van de periode waarin u een beroep doet op de verzekering.

Enkele cijfers

  • Het eerste jaar is de tegemoetkoming beperkt tot 70 procent van het afbetalingsbedrag, met een grensbedrag van 500 euro.
  • Het tweede jaar ontvang je nog 56 procent, met een limiet van 400 euro.
  • Het derde jaar ontvang je 42 procent met een limiet van 300 euro.